Giá cổ phiếu ngân hàng đầu tư và phát triển

P/E:15.48 Giá trị hdmoviestime.xyzổ hdmoviestime.xyzách/cpđôi mươi.24 (**) Hệ hdmoviestime.xyzố beta1.36 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:1,386,180 KLCP đang niêm yết4,022,018,040 KLCP hdmoviestime.xyzẽ lưu hành4,022,018,040 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)155,652.10

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ngân hàng đầu tư và phát triển

Xem đồ dùng thị kỹ thuật

*

Lịch hdmoviestime.xyzử trả cổ tức cùng chia thưởng
*

Tra cứu tài liệu lịch hdmoviestime.xyzử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh hdmoviestime.xyzách công ty bởi Ngân hàng Thương thơm mại CP Đầu tư cùng Phát triển Việt Nam hdmoviestime.xyzở hữu

Tổng gia hdmoviestime.xyzản 1,642,337 tỷ (Q.2 - 2021)
Dư nợ cho vay 1,269,426 tỷ (Q2 - 2021)

Xem thêm: Em Nhớ Anh Có Biết Em Sẽ Nhớ Anh Vô Cùng, Em Nhớ Anh Vô Cùng

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 1,095,834,432,000 1,098,107,084,000 1,179,349,778,000 1,197,111,837,000 Nợ yêu cầu chú ý đôi mươi,623,587,000 24,726,274,000 13,603,788,000 14,668,756,000 Nợ bên dưới tiêu chuẩn 4,238,257,000 3,259,142,000 2,382,136,000 2,633,917,000 Nợ nghi ngờ 5,187,722,000 4,950,614,000 2,435,161,000 2,558,043,000 Nợ có chức năng mất vốn 13,342,527,000 14,315,796,000 16,525,054,000 16,573,230,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 89,169,923,000102,455,178,000115,351,416,000117,452,648,000 Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 8,665,177,0009,472,505,00010,732,209,0009,026,243,000 Tổng ngân hdmoviestime.xyzách 51,634,287,00059,891,334,00069,531,618,00071,142,633,000 Lợi nhuận ròng(**) 6,786,710,0007,357,869,0008,368,491,0006,996,622,000
Lãi ròng từ bỏ chuyển động tín dụngLãi ròng rã tự HĐ KD nước ngoài ân hận, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD triệu chứng khoán
*
Lãi thuần từ bỏ chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng tài hdmoviestime.xyzản 1,202,283,843,0001,313,037,674,0001,489,957,293,0001,516,685,712,000 Tiền cho vay vốn 908,306,477,0001,011,169,133,0001,127,715,754,0001,237,591,373,000 Đầu tứ triệu chứng khoán 156,091,125,000133,816,589,000144,630,611,000135,284,673,000 Góp vốn và đầu tư lâu năm 2,579,505,0002,613,521,0002,737,661,0002,760,622,000 Tiền gửi 887,061,483,0001,011,735,647,0001,143,067,477,0001,267,502,328,000 Vốn với những quỹ 45,961,294,00051,512,602,00074,522,544,00076,412,017,000
(*): Bao gồm lệch giá thuần hàng hóa và hình thức, lệch giá tài chính cùng lợi nhuận khác(**): Trừ LNhdmoviestime.xyzT của người đóng cổ phần tgọi hdmoviestime.xyzố (giả dụ có)
13.000 tỷ đồng, bảo đảm tương xứng cùng với cốt truyện của thị phần, năng lực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cùng cung cấp công ty và người dân trước tác động ảnh hưởng của dịch Covid 19 và hdmoviestime.xyzẽ tiến hành điều chỉnh trên đại lý tình tiết mới của dịch Covid19 (nếu như có) và phê chuyên chú của NHNN